Branches

Offices
 • Address:

  Head office Bokhtar, Ayni St 27

 • Address:

  Dushanbe, S. Sherozi St 11/1

 • Address:

  Bokhtar, Loginov St 38

 • Address:

  Kushoniyon district, I. Somoni, Sino St 82

 • Address:

  Hisor city, B. Gafurov St. 10

 • Address:

  Hamadoni district, Somoni St 4

 • Address:

  J. Balkhi district, Karl Marx St.,

 • Address:

  Dushanbe, Ayni St 269/2

 • 7272 +992 48 702 72 72

  NBT hotline

  +992 44 600 15 20 bovari@furuz.tj